Tưới Nhỏ Giọt, Kiến thức tưới

Cường độ, mức độ thẩm thấu trong tưới nhỏ giọt

dau-tuoi-nho-giot-katif

Sử dụng công thức này để tính tốc độ thẩm thấu của các đường tưới nhỏ giọt dựa vào lưu lượng mỗi đầu nhỏ giọt , khoảng cách của các đầu nhỏ giọt và khoảng cách giữa các hàng ống

Thông số nhập 1: Lưu lượng tại mỗi đầu nhỏ giot: lít/giờ
Thông số nhập 2: Khoảng cách giữa các đầu nhỏ giọt trên một hàng: cm
Thông số nhập 3: Khả năng nước có thể loang (đường kính đổ phủ của nước quanh đầu nhỏ giọt)

Kết quả trả về: Tốc độ thẩm thấu: mm/giờ; mm/ngày

Lưu lượng đầu nhỏ giọt:
Khoảng cách đầu nhỏ giọt:
Khả năng nước loang (đường kính độ phủ):
Cường độ - lượng nước tưới:
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *