Ứng dụng mô hình tưới

Huyện Châu Đức, khuyến khích tưới tiết kiệm nước cho cây Hồ tiêu

tưới nhỏ giọt cho cây hồ tiêu Châu Đức

tưới nhỏ giọt cho cây hồ tiêu Châu Đức [su_quote]Hai phương pháp tưới tiết kiệm nước điển hình hiện nay được áp dụng cho cây hồ tiêu là Tưới nhỏ giọt cuốn quanh gốcTưới phun mưa cục bộ[/su_quote]

Theo Phòng NN-PTNT huyện Châu Đức, thực hiện mục tiêu đến năm 2020 trên địa bàn huyện có 50% diện tích trồng hồ tiêu (3.000 ha) được ứng dụng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, thời gian qua, Phòng NN-PTNT huyện đã phối hợp các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích người dân áp dụng các biện pháp tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm để giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan, doanh nghiệp lựa chọn các mô hình tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm có hiệu quả, phù hợp để tuyên truyền, vận động nhân rộng, phát triển trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện đã có hơn 1.000 ha tiêu được đầu tư hệ thống tưới tự động, tiên tiến, tiết kiệm nước. Giải pháp này cũng nhằm tiết kiệm nguồn nước tưới trên địa bàn nhất là nguồn nước ngầm đang có nguy cơ cạn kiệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *