Tưới Cảnh Quan

Quản lý tưới cây trồng cảnh quan

Tree Type:
Tree Spread Diameter:
Daily Water Use:

 

Watering Period

Water Quantity

1-4 days
5-7 days
8-10 days
10+ days
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *