Tưới Cảnh Quan

Quản lý tưới thảm cỏ

Grass Type:
Precipitation Rate:
Daily Water Use:

 

Watering Period

Application Depth

Operation Time

1-4 days
5-7 days
8-10 days
10+ days
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *