Lưu lượng, Tưới béc

Tưới di chuyển súng lớn bằng xe cuốn

Tính toán tưới béc trong hệ thống tưới
Flow Rate:
Irrigation Efficiency:
%
Travel Lanes Width:
Travel Speed:
Net Water Application:
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *