Áp suất, Tưới béc

Tổn hao áp suất trên hàng béc tưới

Tính toán tưới béc trong hệ thống tưới

Nhà Bè Agri cung cấp công thức này để nông dân dễ dàng xác định lưu lượng, chiều dài ống, và tổn thất áp suất trên một hàng béc tưới. Đặc biệt, với công thức này người thiết kế hệ thống tưới có thể xác định được độ chênh lệch áp suất giữa các béc tưới, ví dụ chênh lệch áp giữa béc đầu tiên và béc cuối cùng trên một hàng ống. 

Các thông số đầu vào bạn cần nắm rõ như sau:

 • Thông số 1: Số béc tưới mỗi hàng
 • Thông số 2: Khoảng cách béc tưới (m)
 • Thông số 3: Lưu lượng mỗi béc tưới (lít/giây, lít/giờ)
 • Thông số 4: Kích thước trong ống (mm)
 • Thông số 5: Chất liệu ống (Plastic)

Kết quả trả về từ 5 thông số trên như sau: 

 • Kết quả trả về 1: Tổng lưu lượng mỗi hàng béc tưới (lít/giờ, m3/giờ)
 • Kết quả trả về 2: Tổng chiều dài ống (m)
 • Kết quả trả về 3: Tổn thất áp suất, có thể được hiểu là chênh lệch áp suất giữa béc đầu và béc cuối (bars)
Số béc mỗi hàng:
Khoảng cách giữa các béc tưới:
Lưu lượng mỗi béc:
Cỡ ống (đường kính trong):
Chất liệu ống:
Tổng lưu lượng trên mỗi hàng béc:
Tổng chiều dài hàng béc:
Tổn hao áp suất:

Ví dụ minh họa thực tế:

Nông dân lắp 20 béc tưới S2000 bù áp trên một hàng. Mỗi béc cách nhau 5m. Lưu lượng của béc tưới là 95 lít/giờ. Đường kính trong của ống là 50mm. Nhập thông số và kết quả sẽ trả về các thông tin sau:

 • Tổng lưu lượng trên hàng ống là 1.9 m3/h;
 • Chiều dài của hàng tưới là 100m;
 • Chênh lệch áp giữa béc đầu và cuối là 0.01 bar

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *