Tưới béc

Tính cỡ họng béc tưới

Tính toán tưới béc trong hệ thống tưới
  1. Tính lưu lượng của béc tưới khi biết cỡ họng và áp suất

Sử dụng công thức này để tìm lưu lượng của họng dựa trên áp lực tại họng và đường kính họng.

Các thông số trong công thức:

  1. Áp suất tại họng béc tưới (bar)
  2. Đường kính họng tưới (mm)
  3. Kết quả: Lưu lượng tưới (lít/giờ)
Áp suất tại đầu béc tưới:
Đường kính trong họng béc tưới:
Flow Rate:

2. Tính cỡ họng của béc tưới

Sử dụng công thức này để tìm kích cỡ họng cần thiết để đạt được yêu cầu về lưu lượng tưới.

Các thông số trong công thức:

  1. Áp suất tại đầu họng (bar)
  2. Lưu lượng mong muốn đạt được (lít/giờ)
  3. Kết quả trả về: Đường kính họng (mm)
Áp suất:
Lưu lượng:
Diameter:
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *