Lưu lượng, Quản lý tưới

Cường độ tưới

Lắp đặt hệ thống dây tưới nhỏ giọt

Cường độ tưới

Sử dụng công thức này để tính toán lượng nước tưới (m3/h) được thẩm thấu xuống một diện tích tưới nhất định (m2, ha). Kết quả cho ra thường là mm/giờ (bao nhiêu mm nước thấm xuống trên một giờ), hoặc mm/ngày.

Các đại lượng:

Thông số 1: Diện tích tưới: m2, héc ta
Thông số 2: lưu lượng tưới: m3/giờ
Kết quả trả về: Tốc độ thẩm thấu nước: mm/giờ, mm/ngày.

Diện tích tưới:
Lưu lượng nước tưới:
Cường độ tưới:
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *