Bơm, Lưu lượng

Tính công suất cấp nước tối đa trong hệ thống tưới

Tính công suất cấp nước tối đa

Công thức tính công suất nước cung cấp dựa trên diện tích cho trước để đáp ứng được nhu cầu tưới với cường độ tưới cho trước (mm). Kết quả trả về là bao nhiêu m3/giờ.

Nhu cầu nước tưới:
Diện tích tưới:
Hiệu suất tưới (%):
%
Công suất nước yêu cầu:
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *