Lưu lượng

Tính tổng lưu lượng nước trong hệ thống tưới

nhà bè agri

Công thức Tính tổng lưu lượng nước trong hệ thống tưới giúp tính toán công suất tối thiểu của bơm cung cấp đủ cho hệ thống tưới trên cơ sở tương quan giữa: Diện tích tưới một lần, cường độ – độ thẩm thấu của nước (mm), tần suất tưới (mấy ngày tưới một lần), thời gian tưới (mỗi lần tưới bao lâu).

Diện tích cần tưới:
Độ sâu nước tưới, cường độ tưới (tưới bao nhiêu mm nước):
Tần suất tưới (bao nhiêu ngày tưới một lần):
Thời gian tưới:
Hiệu suất thẩm thấu (sau khi trừ hao các yếu tố như nước bay hơi, nước dính trên lá):
%
Công suất nguồn nước cấp cho hệ thống tưới lít/giây, m3/giờ:
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *