Bơm, Lưu lượng

Tính toán công suất nước cấp cho hệ thống tưới

Tính toán công suất nước cấp cho hệ thống tưới

Tính toán tổng lưu lượng nước tưới

I. Công thức tổng thể

Công thức Tính toán tổng lưu lượng nước tưới thực chất là tính tổng lượng nước cần phải có để đảm báo cho hệ thống tưới có thể hoạt động liên lục.

Ngoài ra, công thức này cũng giúp bà con tính được thể tích hồ chứa, lượng bạt lót hồ cần thiết để xây dựng hồ chứa nước.

Các đại lượng trong công thức:

  • Diện tích cần tưới (héc ta hoặc m2)
  • Cường độ tưới (mm) thể hiện bao nhiêu nước rải đều xuống mặt đất
  • Tần suất tưới (ngày) thể hiện mấy ngày sẽ tưới một lần
  • Thời gian mỗi lần tưới (giờ hoặc phút) thể hiện mỗi một lần tưới trong bao nhiêu giờ
  • Hiệu suất thẩm thấu (%). Thực tế không phải bao nhiêu nước tưới cũng đều được thẩm thấu xuống đất mà sẽ có một phần nước mất đi do bị bốc hơi, bị gió tạt, hay bị dính trên tán lá, thân cây trước khi thấm vào đất. Thường thì hiệu suất thẩm thấu của tưới nhỏ giọt cao hơn hiệu suất thẩm thấu của hệ thống tưới phun mưa. Điều kiện về gió, độ ẩm không khí, thời điểm tưới cũng ảnh hưởng đến hiệu suất thẩm thấu.
  • Từ đó tính ra công suất nguồn nước cấp cần thiết (lít/giây hoặc m3/giờ).
Diện tích cần tưới (ha, m2):
Độ sâu nước tưới, cường độ tưới (mm):
Tần suất tưới (ngày):
Thời gian tưới (giờ):
Hiệu suất thẩm thấu:
%
Công suất nguồn nước cấp cho hệ thống tưới:

II. Công thức chi tiết

Công thức này chia làm 2 phần:

  • Phần tính công suất nước trên một đơn vị diện tích (thường là Hécta)
  • Phần tính công suất nước cho toàn thể dự án tưới
Lượng nước tưới mùa cao điểm:
Thời gian tưới:
Mức độ hiệu quả của hệ thống:
Lượng nước cấp tối thiểu:

 

Tổng lượng nước yêu cầu của cả hệ thống

Tính toán lưu lượng nước cấp tối thiểu (lít/giây/ha) ở công thức trên. Sau đó nhân với tổng diện tích tưới để tính ra Tổng lưu lượng nước yêu cầu của cả hệ thống.

Diện tích tưới:
Tổng công suất nước yêu cầu:
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *