Tưới mắc ca

Tưới nhỏ giọt cho cây Mắc ca (macadamia)

tưới phun mưa cục bộ cho cây mắc caTrong thời gian 3 năm đầu sau khi trồng có thể tưới bất khì khi nào nếu thấy khô hạn nhằm cho cây phát triển . Nhưng đến năm thứ 4 trở đi cây có khả năng cho quả thì nên ép khô xiết nước cây nhằm ức chế ra hoa .

Sau đó tập chung tưới đồng loạt vào giữa tháng 1 dương lịch thì đến khoảng giữa tháng 02 đầu tháng 3 , cây bắt đầu ra hoa đồng loạt , tăng khả năng thụ phấn chéo cho cây.

Đến tháng giữa tháng 3 dương lịch nên bón phân Lân và tưới nước cho cây thêm một lần nữa nhằm tránh quả bị rụng non do thời điểm đó tại Tây nguyên trời thường khô hạn.

Mắc ca thường được trồng với quy mô lớn từ một cho đến vài chục héc ta, và thường được trồng trên vùng đồi dốc khu vực Tây Nguyên. Do đó tưới bằng hệ thống tưới nhỏ giọt có bù áp thường được áp dụng.

Một số phương pháp tưới cho cây Mắc Ca thường áp dụng:
– Tưới nhỏ giọt bằng đầu bù áp (đầu supertif)
– Tưới nhỏ giọt bằng dây bù áp (D5000)
– Tưới phun mưa cục bộ bằng đầu S2000
– Tưới phun mưa cục bộ bằng đầu SPN

Một số sản phẩm tưới phù hợp

Một số sản phẩm phù hợp như đầu nhỏ giọt Supertif, dây nhỏ giọt Rivulis D5000, đầu phun mưa cục bộ các loại

Related News