tưới vườn tường

Tưới nhỏ giọt cho vườn tường (Video)

Vừa rồi mình có lắp bộ vườn tường Living wall của hãng DIG USA.

Mình có quay lại video giới thiệu. Bộ KIT sản phẩm đã bao gồm hệ thống tưới nhỏ giọt.

Các bạn có thể tham khảo thêm các bước lắp đặt vườn tường bằng hình ảnh.

Tưới nhỏ giọt cho vườn tường

Related News