Chuyên mục áp suất trên đường ống

Tính áp suất trong hệ thống tưới

Tính tổn thất áp suất đường ống

Tính toán tổn hao áp suất nước trong đường ống luôn là bài toán khó nhất trong việc tính toán và thiết kế hệ thống tưới. Tính đúng và đủ áp suất đặc biệt quan trong đối với sự chính xác các thông số kỹ thuật, đặc biệt trong hệ thống tưới phun mưa.
Tổn hao áp suất nước trong đường ống phụ thuộc vào các yếu tố: Lưu lượng nước chảy qua đường ống trên một khoảng thời gian nhất định (m3/h hoặc lít/giây); đường kính trong của ống; chiều dài ống dẫn; chất liệu bề mặt trong của ống.

Đọc Tiếp