supertif

Đầu nhỏ giọt Supertif giúp cố định lưu lượng nước, cung cấp khả năng tưới đồng đều lên tới 100% thậm chí cho vùng đất dốc, và những trang trại quy mô lớn.
Đầu nhỏ giọt bù áp supertif có thể sử dụng độc lập (mỗi gốc cây một đầu) hoặc kết hợp với dây nhỏ giọt cuốn quanh gốc, hoặc các que cắm nhỏ giọt sử dụng cho cây trồng trong bịch giá thể.
Đầu nhỏ giọt supertif có lưu lượng 2l/h, 4-8-12l/h và 25l/h