Khởi thuỷ ống PE 25mm

5,500 

in stock

Sản phẩm Khởi thuỷ ống PE 25mm

 • Công dụng: Dùng để nối ống nhỏ giọt (dạng tròn) hoặc ống PE 25mm với đường ống dẫn nước chính (ống PVC).
 • Chất liệu: Nhựa cao cấp
 • Đặc điểm nổi bật: Độ bền cao
 • Phụ kiện đi kèm: Có sẵn roăng cao su
 • Có thể thay thế bởi sản phẩm Van khởi thuỷ 25mm

HÌnh ảnh sử dụng thực tế của sản phẩm

Hướng dẫn nối ống PE với ống PVC qua khởi thủy
Hình ảnh nối ống PE với PVC bằng khởi thuỷ

 

Mô tả

Dùng để nối ống nhỏ giọt (dạng tròn) hoặc ống PE 25mm với đường ống dẫn nước chính (ống PVC).

 • Chất liệu: Nhựa cao cấp
 • Đặc điểm nổi bật: Độ bền cao
 • Phụ kiện đi kèm: Có sẵn roăng cao

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Khởi thuỷ ống PE 25mm”

Sản phẩm Khởi thuỷ ống PE 25mm

 • Công dụng: Dùng để nối ống nhỏ giọt (dạng tròn) hoặc ống PE 25mm với đường ống dẫn nước chính (ống PVC).
 • Chất liệu: Nhựa cao cấp
 • Đặc điểm nổi bật: Độ bền cao
 • Phụ kiện đi kèm: Có sẵn roăng cao su

Sản phẩm Khởi thuỷ ống PE 25mm

 • Công dụng: Dùng để nối ống nhỏ giọt (dạng tròn) hoặc ống PE 25mm với đường ống dẫn nước chính (ống PVC).
 • Chất liệu: Nhựa cao cấp
 • Đặc điểm nổi bật: Độ bền cao
 • Phụ kiện đi kèm: Có sẵn roăng cao su

Video clip hướng dẫn nối ống PE 16, 20, 25mm với đường ống dẫn nước chính (ống PVC)

Dùng để nối ống nhỏ giọt (dạng tròn) hoặc ống PE 25mm với đường ống dẫn nước chính (ống PVC).

Link tất cả các thương hiệu – sản phẩm tưới có tại Nhà Bè Agri: Click vào đây