e1000

Đầu nhỏ giọt E1000 có thể tháo rời vệ sinh một cách dễ dàng. Cấu tạo bên trong là các đường zic zac tạo dòng nước rối và cho ra kết quả đồng đều cao.
E1000 phù hợp tưới cho vùng nước có nhiều chất tạp, nhiều vôi, phèn. Đặc biệt phù hợp cho khu vực Miền Tây. Hoặc tưới nhỏ giọt quy mô nhỏ, đất bằng.