katif

Katif là đầu nhỏ giọt nhỏ giọn, dù là đầu tưới có bù áp nhưng chi phí rất thấp, tiết kiệm chi phí đầu tư. Phù hợp tưới các loại cây ăn trái có bộ rễ hẹp như tưới nho. Đầu tưới bám chặt trên thành ống PE giúp hạn chế tôi đa hư hỏng do đường ống xê dịch.