Chuyên mục lưu lượng

nhà bè agri

Tính tổng lưu lượng nước trong hệ thống tưới

Công thức Tính tổng lưu lượng nước trong hệ thống tưới giúp tính toán công suất tối thiểu của bơm cung cấp đủ cho hệ thống tưới trên cơ sở tương quan giữa: Diện tích tưới một lần, cường độ – độ thẩm thấu của nước (mm), tần suất tưới (mấy ngày tưới một lần), thời gian tưới (mỗi lần tưới bao lâu).

Đọc Tiếp