Lưu lượng

Tổng hợp công thức tính lưu lượng trong hệ thống tưới

Tổng hợp công thức tính lưu lượng trong hệ thống tưới bao gồm các công thức:

  • Tính cường độ tưới: Tính toán lưu lượng nước tưới xuống mặt đất trong một khoảng thời gian thường là giờ. Ví dụ 10mm/giờ. Thể hiện trong 1 giờ mặt đất nhận được mức nước tưới là 10mm
  • Tính công suất nước cần cung cấp cho một hệ thống tưới. Với chỉ số công suất này giúp chủ đầu tư xác định được nguồn nước cần có để cấp cho hệ thống tưới, từ đây có thể lên phương án xây dựng bể chứa, bể chung chuyển và hệ thống bơm.
  • Tính cỡ họng của béc tưới. Công thức này giúp xác định đường kính cỡ họng tưới. Giả sử nếu yêu cầu béc tưới là 100 lít/giờ, vậy cần thiết kế cỡ họng của béc tưới là bao nhiêu.
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *