Que tưới nhỏ giọt tưới cây trồng trong chậu

Xây dựng đề án Khu Nông nghiệp công nghệ cao Phú Yên

Tại Thông báo 118/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý đề nghị của tỉnh Phú Yên và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên nằm trong quy hoạch tổng thể khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cả nước.

Đọc Tiếp