dây ống nhỏ giọt dig

Dây (ống) tưới nhỏ giọt của thương hiệu thiết bị tưới hàng đầu DIG – USA, chuyên dùng cho tưới cây ăn quả, tưới cảnh quan.