Vuon tuong wall living 9.3 (Hoan thanh lap dat he thong tuoi vuong tuong)

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới tự động vườn tường

Bộ vườn tường gồm 04 chậu nhỏ + 04 chậu lớn và các vỉ gắn + thiết bị tưới nhỏ giọt.

Một số hình ảnh lắp đặt thực tế và hoạt động của hệ thống tưới .

Tham khảo bộ sản phẩm Wall living của DIG USA

Hệ thống sử dụng:

Ống dẫn nước LDPE 6mm DIG

Đầu nhỏ giọt có bù áp Supertif 2.0l/h

Phụ kiện + khớp nối DIG…

(Tất cả đi kèm bộ KIT)

Chuẩn bị mặt bằng lắp đặt vườn tường
B1. Chuẩn bị mặt bằng để gắn hệ thống vườn tường

Vuon tuong wall living 2 (gan chau len tuong)
B2. Gắn các vỉ gài vườn tường lên mặt bằng

Vuon tuong wall living 3 (gan chau len tuong)
Gắn các chậu lên giá

Vuon tuong wall living 4 (gan thiet bi tuoi)
Gắn thiết bị tưới vườn tường

Vuon tuong wall living 5 (gan thiet bi tuoi)
Lắp đặt hệ thống tưới

Vuon tuong wall living 6 (Gan thiet bi tuoi)
Lắp đặt hệ thống tưới

Vuon tuong wall living 7 (Chuan bi dat)
Chuẩn bị đất trồng

Vuon tuong wall living 8 (Cho dat vao tung chau)
Cho đất vào chậu trồng

Vuon tuong wall living 9 (Hoan thanh lap dat he thong tuoi vuong tuong)
Lắp đặt hệ thống tưới cho vườn tường – hoàn thiện

Vuon tuong wall living 9.1 (Hoan thanh lap dat he thong tuoi vuong tuong)
Hoàn thiện việc lắp đặt vườn tường Wall living và hệ thống tưới

Vuon tuong wall living 9.3 (Hoan thanh lap dat he thong tuoi vuong tuong)
Vận hành thử hệ thống tưới vườn tường (OK)

Related News