Tưới phun mưa cho vườn cà phê

Tưới cà phê bằng xe tưới tự cuốn, súng Ducar Atom 35

Tưới tự động cho vườn cà phê 30ha, gia đình ông Ngọ tại Lâm Hà.
Hệ thống sử dụng 01 xe tưới tự cuốn Irrifrance Micro 70mm-200m.
Súng tưới Ducar Atom 35. Bơm điện 3 pha 15HP. Nước hút từ hồ.
Bán kính 35-40m

Related News