Tưới nhỏ giọt cho cây chuối

Tưới cho cây chuối (nhỏ giọt và phun mưa)

Đối với cây chuối tuỳ trường hợp và điều kiện chủ vườn có thể cân nhắc lựa chọn các giải pháp:

Related News

Leave Your Comment