Ống nước - phụ kiện

Woo GoMarket

ỐNG DẪN NƯỚC CHO HỆ THỐNG TƯỚI

Chi phí của ống nước tùy thuộc vào từng hình thức tưới, độ ken dày của hệ thống đường ống. Nhưng thường chiếm tỉ lệ từ 30% đến 70% tổng chi phí. Ngoài yếu tố chi phí thì lựa chọn đường ống đúng cỡ, đúng độ dày và khả năng chịu áp suất cũng hết sức quan trọng. Chúng tôi xin được giúp bà con lựa chọn đường ống tối ưu với chi phí thấp nhất.

    Showing 1–10 of 12 results