Tưới tự động cho trái cây vỏ cứng

Tuoi-tu-dong-cho-cay-an-trai
Tưới cây ăn trái tự động – Nelson Hoa Kỳ

Cây ăn trái vỏ cứng (như táo, lê, đào…) khá nhạy cảm và có những yêu cầu khác biệt so với các loại cây trồng khác. Một hệ thống tưới đồng đều và bền bỉ thường thích hợp với loại cây trồng này. Thiết bị tưới Nelson Rotators®, trong đó bao gồm đầu tưới R5, R10 đã được chứng minh trong nhiều năm về khả năng đạt hiệu quả cao trong ứng dụng tưới cây ăn trái vỏ cứng.

Nelson Rotator cùng thiết bị gắn béc Feedtube là những sản phẩm tối ưu được lựa chọn bởi rất nhiều vườn cây ăn trái, bởi sự bền bỉ, hoạt động ổn định, dễ sử dụng – bảo trì, và phân phối nước đồng đều đến mức độ tuyệt vời. Ở áp mức suất nước vừa phải, và lưu lượng cung cấp thấp (ngang bằng tưới nhỏ giọt), dòng Rotator R5 cung cấp một hệ thống tưới phủ đều và dễ dàng kiểm soát độ ẩm, điều mà tưới nhỏ giọt không thể thực hiện. Thiết bị tưới Nelson Rotator cùng các thiết bị lắp đặt mang đến cho bà con rất nhiều lựa chọn, từ đó thỏa mãn những yêu cầu đặc biệt nhất trong tưới nông nghiệp.

ROTATOR R5 BROCHURE VIETNAMESE

ROTATOR R10 BROCHURE VIETNAMESE

Related News