dig

DiG USA chuyên biệt trong dây tưới nhỏ giọt micro drip dạng tròn cuốn quanh gốc cùng đầy đủ phụ kiện 6mm giá cả hợp lý, độ bền lên tới trên 10 năm.